Internationellt Land Art

Internationellt Land Art – projekt och ljudsättning av tematiska trädgårdar

Syftet med projektet är att stärka helhetsupplevelsen på Astrid Lindgrens Näs genom nya kanaler. Konst och ljudinstallationer ska skapa nya dimensioner i trädgården. Både för projektets specifika målgrupper men också för befintliga och kommande besökare både nationella och internationella.

Aktiviteter: Aktiviteterna är kopplade till målen. Projektet ska bland annat skapa ett nytt musikstycke av Georg Riedel, specialskrivet för sammanhanget. Projektet ska också samarbeta med den amerikanske land art-konstnären Patrick Dougherty för ett unikt konstverk. Skapandet av teknik för ljudinstallationer som tål utomhusklimat och som kan byggas ut efterhand. Arbetet genomförs delvis som en social process där bl a volontärer finns med i arbetet.

De sju önskekrusen. Foto: Cathrine Jansson
De sju önskekrusen. Foto: Cathrine Jansson

 

De sju önskekrusen. Foto: Cathrine Jansson
De sju önskekrusen. Foto: Cathrine Jansson

Mål

Målet är förädla de tematiska trädgårdarna genom att skapa ljudinstallation och konstverk som stärker helhetsupplevelsen vid besöket. Ökad kännedom om platsen. Målet är också att efter projekttidens slut ha erfarenheter av samverkan med volontärer från nätverket workaway.

Internationellt Land Art

Projektperiod
2016-03-01 – 2016-08-31
Status
Avslutat
Diarienummer
2016-732
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs