Interkulturell festdag i Mariannelund

Projektet är ett delprojekt.

Projektet omfattar en internationell kulturfest på Torget i Mariannelund, samt möten för planering och festprogram i många mindre grupper, samt även en utvärdering dagarna efter festen.

Målet är att få minst 20 marknadsbord där olika kulturer presenteras exempelvis via bilder, smakprov av mat och/eller bröd. Från estraden på Torget kommer det att bli underhållning av olika slag – musik, dans, trolleri och framträdanden som initieras av migranterna och ideella föreningar.

Grupparbetena kommer att äga rum i lokaler som disponeras av Föreningen Aktivt Centrum Mariannelund, och projektledaren och styrelsemedlemmar kommer att närvara vid mötena.

Förutom rent praktiskt arbete med planering och program i grupper som bildas utifrån gemensam kultur, språk eller andra ”minsta gemensamma nämnare”, innebär denna planering en meningsfull och engagerande fritidssysselsättning för många flyktingar, och leder förhoppningsvis till en fortsatt interkulturell dialog.

Resultat
Projektet fick lite ändrade förutsättningar på grund av yttre omständigheter men festen genomfördes ändå. Festen besöktes av många. Bland annat var ansiktsmålning en klar succé och en kvinna från Afghanistan visade en festmålning för kvinnor. Den allmänna uppfattningen under och efter festen var att många nya kontakter skapats och att kunskapen om de asylsökandes situation ökade.

Mål

Syfte
Ökad förståelse för det positivia i det mångkulturella samhället. Projektet lägger en grund för ett eventuellt kommande större projekt.
Mål
20 marknadsbord där olika kulturer presenteras

Interkulturell festdag i Mariannelund

Projektperiod
2012-05-04 – 2012-06-10
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/58
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Mariannelund
Projektägare
ABF Jönköping