Informationsinsatser

Astrid Lindgrens Hembygd har under perioden 2016-2018 drivit ett projekt med stöd från Regionförbundet i Jönköpings län. Projektet avser informations- och kommunikationsinsatser för att öka samverkan och kunskapen om landsbygdens möjligheter och för att stimulera utvecklingen på landsbygden. Informationen kommer ske av coachande personal, via digitala kanaler som inkluderar sociala medier.

Med satsningen vill vi :
Öka kunskapen om möjligheter för ökad samverkan och stöd för landsbygdsutveckling i Astrid Lindgrens Hembygd.
Ökat engagemang för landsbygden och ökat antal förankrade och goda landsbygdsutvecklingsprojekt ansöker om projektstöd hos Astrid Lindgrens Hembygd.
Bjuda in till informationsträffar, i Eksjö och Nässjö kommuner. Genomföra träffar där deltagarna får fördjupad kunskap om lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och projekthantering.
Bygga en modern hemsida som kopplar samman olika informationskanaler.
Skicka uppdaterad information kring projektmöjligheter via sociala medier, nyhetsbrev och uppdaterad hemsida.

Geografiskt område för projektet är Eksjö och Nässjö kommuner (Jönköpings län). Samverkan sker inom Astrid Lindgrens Hembygd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål

Informationsinsatser

Projektperiod
2016-01-01 – 2018-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
450/2015
Temaområden
Informationsinsats
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd