Information Tuna

Projektet är ett delprojekt.

Informationsstrategi för Tuna, informationen kommer ske bland annat genom hemsidan samt iordningställa handelsbodar för att öka attraktiviteten.

Resultat
Resultatet uppnått.

Mål

Stärka Tuna som turistort.

Information Tuna

Projektperiod
2013-02-04 – 2013-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/88
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Projektägare
Tuna Intresseförening