IK Tuna Södra 70 år

Evenemanget ”IK Tuna Södra 70 år” har beviljats medfinansiering via projektet Allt som sker 2.0.

Arrangörens beskrivning av evenemanget: ”Vår förening fyller 70 år (1949 – 2019) och det vill vi självklart fira. Evenemanget är ett sätt att ge återblickar av vad föreningen har betytt för generationer bakåt i 70 år. Syftet är också att knyta till oss kommande generationer och nyinflyttade i bygden med en dag för att komma tillsammans under trevliga former. Vi vill även locka personer i närområdet eller längre bort som haft någon form av kontakt med föreningen genom åren eller som bara vill komma och vara med på en kul dag/kväll! Planen är att på dagtid vara på vår idrottsanläggning Ljungvallen för att ha diverse aktiviteter inriktade på olika åldrar och intressen som vi tror kommer fungera för vår målgrupp. Det kommer röra sig om saker som småmålsturnering i fotboll, ponnyridning, visning av tre generationer skogsdrift, tipspromenader, lekar för barn och ungdomar, utställning av bilder från gångna år. Vi kommer även ha servering/kiosk. Tillställningen på Ljungvallen kommer vara öppen för alla och inte belagd med entréavgift. Nytt för detta evenemang är att vi aktivt vill bjuda in (dvs lämna direkta inbjudningar till) nyinflyttade i Ishults närområde som ännu inte haft så mycket kontakt med föreningen för att öka sammanhållning och få även dessa personer att känna sig hemma med föreningen. Nytt för oss är även tanken med småmålsturnering vilket vi hoppas visar sig vara ett lyckat koncept. Vår tanke med småmålsturneringen är att locka personer som genom åren spelat för Södra eller mot Södra att ställa upp med lag, man ska inte behöva vara aktiv längre för att kunna vara med och spela, man ska också kunna vara med oavsett om man är man eller kvinna. Vår plan är även att låta barn/ungdomar få spela fotboll mot sina föräldrar under mer spontana former. Det främsta målet är att man ska ha roligt!”

Styrgruppen för projektet Allt som sker 2.0 inom Astrid Lindgrens Hembygd, har beviljat IK Tuna Södra medfinansiering till evenemanget. Nyttan tillfaller många och arrangören har beskrivit i sin ansökan hur evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald och uppfyller därmed kriterierna för benämningen ”Det goda evenemanget”. Läs mer på vår hemsida astridlindgrenshembygd.se/evenemang/ 

 

 

 

 

Mål

IK Tuna Södra 70 år

Projektperiod
2019-08-17 – 2019-08-17
Temaområden
Det goda evenemanget
Geografiskt område
Oskarshamns kommun
Projektägare
IK Tuna Södra