I Astrid Lindgrens fotspår, guidebok

Projektet är ett delprojekt.

Sökande ska med stöd av utvecklingschecken ta fram en prototyp av en självinstruerande bok som ska guida besökare i Astrid Lindgrens fotspår. Vad som bland annat ska utvärderas är hur olika distributionskanaler fungerar såsom försäljning via turistbyrån, Astrid Lindgrens Näs och via Internet.

Mål

Syfte och mål

Det långsiktiga syftet med guideboken är att visa besökarna de riktiga miljöerna och naturen som inspirerat Astrid Lindgren och målet är att fler besökare ska stanna längre.

Syfte och mål med prototypframställningen och testförsäljning via olika distributionskanaler är att utvärdera själva affärsidén men också att kunna välja de bästa distributionskanalerna.

I Astrid Lindgrens fotspår, guidebok

Projektperiod
2010-03-01 – 2010-09-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/15
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby