Högsby handel

Högsby Handel – Att genom inspirationsföreläsningar och enskild coachning till företag i samverkan med föreningar stärka sitt eget varumärke men också stärka Högsby kommun som en plats att handla på.

Bakgrund: Efter att satsningar gjorts i Högsby för att främja den lokala handeln har det spridit sig en positiv förväntan på ytterligare utveckling. Samtidigt står den lokala handeln inför stora utmaningar, där många idag väljer att handla via nätet eller på andra orter än i den egna kommunen. Högsby kommuns näringslivsenhet arrangerade i januari 2018 en föreläsning, där temat var ”Hur stärker du ditt varumärke”. Föreläsningen hade stort fokus på butik och detta väckte många tankar hos de 25 deltagarna. Detta blev startskottet till denna projektansökan. Projektet vill samverka brett mellan sektorer för att stärka handeln och handlarna i Högsby kommun. På lång sikt vill projektet att en ny stark köpmannaförening bildats.

Syfte: Projektets syfte är att stärka den handel som finns i Högsby kommun. Projektet vill stärka företagen genom bland annat ökad lönsamhet. Det ska även i framtiden finnas möjlighet att handla i Högsby kommun.

Aktiviteter: I projektet ingår kompetenshöjande insatser, såsom föreläsningar, utbildningar och coachning från konsulter inom området. I processen ingår också samverkan och nätverkande. En projektledare med kompetenser inom näringslivsutveckling samordnar aktiviteterna. I projektet ingår också enkätundersökningar, för att kunna mäta vilken måluppfyllelse projektet fått.

 

Mål

Målet är att företag och föreningar inom handeln i Högsby kommun ska få en ökad kunskap och förståelse för ett tydligt och starkt varumärke. Målet är också att de aktörer som ingår i projektets aktiviteter ska ha en plan för hur de ska arbeta vidare med sitt varumärke och känna en ökad framtidstro.

Högsby handel

Projektperiod
2018-04-01 – 2019-04-30
Status
Avslutat
Diarienummer
Jnr: 2018-292
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Högsby kommun
Projektägare
Högsby kommun