Hitta Naturen

Projektet är ett delprojekt.

Vi vill ta fram en vacker och funktionell naturguide som ska kunna användas som en guide för att hitta icke kommersiella besöksmål men också för att ge läsare ökad kunskap och kännedom om områdets historia och mångfald i naturområdena. Vi vill underlätta och uppmana våra besökande turister och de boende att bege sig ut för att uppleva mer av vår natur och miljö här. Berika fler sinnen.

Resultat
Vi har tagit fram en förupplaga av guideboken på svenska och ska samla in feedback på den, för att kunna göra en uppdaterad upplaga inför 2015. Vi har fått en gedigen och väl genomarbetad guidebok. Våra egna nätverk har breddats och den lokala näringen utanför stadskärnan gynnas.

Mål

200-300 exemplar av testupplagan
1000 läsare
Feedback från läsare under sommaren 2014
Skriva affärsplan och hitta finansiärer för kommande upplaga.
Få ut besökare och invånare i naturen, berika upplevelsen, få turister att stanna längre i våra trakter, få invånare att uppleva högre livskvalitet och därmed stanna kvar i bygden

Hitta Naturen

Projektperiod
2014-05-05 – 2014-10-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/106
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby, Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Ekomarknaden