Historiska stadsvandringar

Projektet är ett delprojekt.

Att skapa en återkommande attraktion i Vimmerby stad och på detta sätt bidra till att skapa mer liv i stadskärnan. Vimmerby är i mångt och mycket förknippat med Astrid Lindgren och Astrid Lindgrens Värld. Vi anser att staden har mer att erbjuda coh vill därför visa upp stadens historia för både kommuninevånare och för våra besökare.

Stadsvandringarna innebär att besökarna /deltagarna på promenaderna ska på ett tiotalplatser mötas av skådespelare som spelar upp scener ur stadens historia. Vi tror att man på detta sätt kan göra histoiren lite roligare och mer lättillgänglig.

Resultat
Utfallet av evenemanget är helt och hållet positivt. ”Vimmerby” förväntar sig att vi i fortsättningen levererar stadsvandringar under sommaren. Föreställningen har även tillfört en uppskattad aktivitet för besökare i Vimmerby.

Målet med projektet var att skapa en återkommande attraktion i Vimmerby. För att på detta sätt skapa mer ”liv” i stadskärna. Detta mål har definitivt uppnåtts!

Mål

Skapa ett större intresse för staden och erbjuda en trivsam aktivitet för boende och besökare. Målgruppen är såväl unga som äldre

Historiska stadsvandringar

Projektperiod
2010-06-01 – 2010-09-01
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/48
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Sällskapet Komedianterna