Hemvändarhelg i Ingarp

Evenemanget ”Hemvändarhelg i Ingarp 29/6-1/7” av Ingarps Missionsförsamling, har beviljats medfinansiering via projektet Allt som sker.

Arrangörens beskrivning av evenemanget:

”Ingarps Missionsförsamling finns och verkar i en landsbygd som i många generationer har präglas av framtidstro och gemenskap över generationsgränserna. Denna atmosfär har bidragit till att många ungdomar under åren funnit sin väg tillbaka till sin hembygd där man bosatt sig och bildat familj, många gånger efter genomförda studier i större städer. Relativt många städer och orter finns på pendlingsavstånd och detta skapar ett ganska stort utbud av jobbmöjligheter för den som pendlar. Samtidigt finns det i bygden ett rikt företagande inom träindustri och familjeföretag inom lantbruk och andra mindre näringar av olika slag där unga familjer har investerat kapital och kraft. En aktiv samhällsförening har bidragit till bygdens gemensamma välfärd bl a genom att bidra till att bygdens hushåll i flera år tid varit anslutna till Eksjö stadsnät för höghastighetsinternet via fiber, sköter bygdens badplats och ordna olika arrangemang.

I den kultur som kännetecknar bygden har sammanhållning och gemenskap varit centrala. Missionsförsamlingen har en lång tradition av att vara ett centrum med sitt omfattande barn- och ungdomsarbete. Även bybor som inte tillhör församlingen deltar i kyrkans rika aktiviteter och genom församlingens uttalade tanke att kyrkobyggnaden finns till för fler än församlingens medlemmar används kyrkans lokaler på ett självklart sätt av olika organisationer och enskilda. Genom denna hemvändarhelg vill vi påminna om landsbygdens attraktionskraft och visa ett exempel på en landsbygd som lever, växer och utvecklas uthålligt över generationer. Detta som en motbild till de många exempel på motsatsen som man får via media. En helg som betonar hållbarhet, gemenskap över generationsgränser – Det goda evenemanget! Ett stort tält ska resas och användas under hela helgen som samlingsplats. Tältet blir ett centrum där många av aktiviteterna utgår ifrån. Vi väntar så stor tillströmning av människor, så kyrkans lokaler kommer inte att räcka till.”

Styrgruppen för projektet Allt som sker inom Astrid Lindgrens Hembygd, har beviljat Ingarps Missionsförsamling medfinansiering för evenemanget. Nyttan tillfaller många och arrangören har beskrivit i sin ansökan hur evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald och uppfyller därmed kriterierna för benämningen ”Det goda evenemanget”. Läs mer på vår hemsida astridlindgrenshembygd.se/evenemang/ 

Mål

Hemvändarhelg i Ingarp

Projektperiod
2018-06-29 – 2018-07-01
Temaområden
Det goda evenemanget
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Ingarps Missionsförsamling