Hembygdsfest vid Almesåkra sockenstuga 29/7

Evenemanget ”Hembygdsfest vid Almesåkra sockenstuga 29 juli” i arrangemang av Almesåkra Hembygdsförening, har beviljats medfinansiering via projektet Allt som sker.

Arrangörens beskrivning av evenemanget:

”Almesåkra Hembygdsförening har varje sommar sedan 2011 arrangerat en årlig hembygdsfest. Bygdens amatörteatergrupp har framfört en för varje år nyskriven teaterpjäs med verklighetsbakgrund från Almesåkra. Åskådarantalet har succesivt ökat och har under de senaste åren varit runt 300 personer. Årets fest blir inget undantag utan även i år kommer teatergruppen att framföra en nyskriven teater och där kommer även inhyrda musikanter och sångare att bli en del i teatern. Under senaste året har föreningen lyckosamt genomfört två viktiga projekt för att vidareutveckla sockenstugan. Det är det nya värmesystemet med bidrag från Boverket och Nässjö kommun och uppgraderingen av den gamla skolsalen till en modern samlingslokal för konferenser och kurser med bidrag från Astrid Lindgrens Hembygd. För att uppmärksamma och fira genomförandet av dessa projekt kommer vi under årets fest att utöka programmet med mer underhållning.”

Styrgruppen för projektet Allt som sker inom Astrid Lindgrens Hembygd, har beviljat Almesåkra Hembygdsförening medfinansiering för evenemanget. Nyttan tillfaller många och arrangören har beskrivit i sin ansökan hur evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald och uppfyller därmed kriterierna för benämningen ”Det goda evenemanget”. Läs mer på vår hemsida astridlindgrenshembygd.se/evenemang/ .

Mål

Hembygdsfest vid Almesåkra sockenstuga 29/7

Projektperiod
2018-07-29 – 2018-07-29
Temaområden
Det goda evenemanget
Geografiskt område
Nässjö kommun
Projektägare
Almesåkra Hembygdsförening