Hela Fåret

I de bygder där vi har för avsikt att arbeta med projektet finns ett stort antal fårägare och vi har upptäckt ett stort behov av mer kunskap för att hitta nya användningsområden när det gäller ull, kött och fåret i helhet. Vi vill vara med och inspirera till att ta vara på gamla traditioner och hitta möjligheter till bisysslor genom fårproduktion. Idag är det tyvärr så att en stor mängd ull bränns eller slängs därför att det saknas kunskap och intresse att ta vara på den och se värdet i vad man kan använda den till. Det finns även fördomar när det gäller kött och ganska stor okunskap om hur det ska tillagas. Genom en föreläsningsserie vill projektet tydligt visa på fårnäringens möjligheter till ökad produktion och lönsamhet. Idag importerar vi mycket lammkött som likväl kunde vara närproducerat och vi tar bara vara på en mycket liten del av den ull våra får producerar. På grund av den korta tid som återstår i LEADER-perioden väljer vi att fokusera på att öka intresset för fårnäringen och planerar att om möjlighet finns, återkomma med ett större projekt under nästa period

Resultat
Vi har genomfört 6 föreläsningar.
Vi tror oss märka att intresset växt ytterligare genom att några blivande fårägare nu tagit steget och planerar fårinköpt. Flera lammproducenter har lokalproducerade lammköttslådor och beredda egna lammskinntill salu. Flera fårägare har redan i vår haft nytta av de teoretiska och praktiska lamningskurserna vi hållit inom projektet. I stort sett alla deltagare får numera hushållningssällskapet lammbrev med info om kurser, träffar vilket de inte kände till innan projektet genomfördes. Deltagarna har fått förståelse för vad deras fårs ull är bäst lämpad för och hur man bäst sköter fåren för att få en fin och ren ull.

Mål

Höja kunskapen hur man tar tillvara hela fåret och stärka fårägarna i sin roll som producent.

Hela Fåret

Projektperiod
2013-08-01 – 2014-08-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-251
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Eksjö, Vimmerby
Projektägare
Studieförbundet Vuxenskolan i Eksjö