Hela bygdens kyrka

Syftet med projektet Hela bygdens kyrka är att kunna skapa förutsättningar för ett attraktivt liv på landsbygden, för människor i alla åldrar och livssituationer. Projektet vill genom projektet Hela bygdens kyrka stimulera bygdens folk samt bidra till en utveckling i Värnebygden. I projektet ingår utvecklandet av en ny mötesplats, vilket bidrar till en större gemenskap oavsett kön/etnisk bakgrund/social status/ålder. Hela bygdens kyrka ska kunna användas till en rad aktiviteter och sammankomster. För att stimulera bygdens folk samt bidra till en utveckling i samhället vill projektet skapa förutsättningar för nya visioner och verksamheter att växa fram. Projektet vill erbjuda en flexibel och modern lokal i en lugn & naturskön miljö. Projektet är inkluderande och nyttan tillfaller många.

Aktiviteter: Projektet ska skapa en funktionell och trevlig mötesplats. I lokalen ska aktiviteter genomföras såsom:

1.) Stina-Lisas Vardagsrum – en lokal fredagsunderhållning i Skavlan-anda där lokala entreprenörer kommer intervjuas och få chansen att berätta sin berättelse och inspirera andra.

2.) Kvinno & mansföredrag – föreläsningar inom demokrati, hållbar livsstil, existentiella frågor, jämställdhet, kultur & historia mm

3.) Unga möter unga – möjlighet för kommunen att ta ut grupper med nyanlända ungdomar där bygdens egna ungdomar kommer jobba med gemenskap och integration. Aktiviteter och kulturförståelse, men framförallt relationsmöten unga emellan.

4.) Kulturmöten – gemenskap för alla i bygden kring konserter, beachvolley & x-box.

Mål

Projektets kortsiktiga mål handlar främst om att få människor att känna sig delaktiga och se kyrkan som en resurs och en naturlig del av livet. Att skapa en god mötesplats för människor, att stimulera möten mellan människor i en attraktiv miljö.

Projektets större och mer generella mål med detta projekt är att bidra till en utvecklande och levande landsbygd där människor vill bosätta sig, leva sina liv och förverkliga sina drömmar.

Hela bygdens kyrka

Projektperiod
2016-06-22 – 2017-12-01
Status
Avslutat
Diarienummer
jnr: 2016-2909
Temaområden
Utvecklat föreningsliv
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Värne Alliansförsamling