Hållbarhetsdagar på Vimmerby Gymnasium

Evenemanget ”Hållbarhetsdagar på Vimmerby Gymnasium 14-16 maj 2019” har beviljats medfinansiering via projektet Allt som sker 2.0.

Arrangörens beskrivning av evenemanget:

”Under våren, 14-16 maj 2019, kommer skolan att genomföra tre dagar med olika aktiviteter för att uppmärksamma ett mer hållbart samhälle. Det sker genom utställningar, föreläsningar, presentationer/workshop, heta stolen som elever ansvarar för tillsammans med inbjudna föreningar, organisationer och företag som arbetar för ett hållbarare samhälle. Fokus och syfte med dagarna är – Att öka förståelsen för de Globala målen och hur skola, elever/personal, kommun och allmänhet kan förändra beteende och beslut för ett mer hållbart samhälle. Evenemanget är nytänkande på så sätt att elever, som framför allt kommer att beröras av klimatproblemen är huvudaktörer. Deras åsikter, frustration, forskning, presentationer och aktiviteter är utgångspunkten i evenemanget och att skolan vill vara drivande i ett förändringsarbete. Det är åtminstone ett nytt grepp i Vimmerby kommun att involvera civilsamhället och aktörer till samarbete med elever och skolan för ett mer hållbart samhälle. Vi söker framför allt bidrag till föreläsarkostnad för Martin Emtenäs, som är en passande föreläsare riktad till allmänheten. Hans namn och budskap kommer att öka intresset från allmänheten.”

Styrgruppen för projektet Allt som sker 2.0 inom Astrid Lindgrens Hembygd, har beviljat Vimmerby gymnasium medfinansiering till evenemanget med stöd till föreläsning. Nyttan tillfaller många och arrangören har beskrivit i sin ansökan hur evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald och uppfyller därmed kriterierna för benämningen ”Det goda evenemanget”. Läs mer på vår hemsida astridlindgrenshembygd.se/evenemang/

Mål

Hållbarhetsdagar på Vimmerby Gymnasium

Projektperiod
2019-05-14 – 2019-05-16
Temaområden
Det goda evenemanget
Geografiskt område
Vimmerby kommun
Projektägare
Vimmerby gymnasium