Hållbar lunch och jämställt företagande

Projektet är ett delprojekt.

Winnet och Coompanion Kalmar län planerar en gemensam aktivitet på Astrid Lindgrens Hembygds Framtidsvecka 2012. Tanken är att bjuda in till en ”Hållbar lunch” hos ett lokalt företag i Vimmerby som drivs av en ekonomisk förening. Temat vid lunchen skall vara hållbarhet både vad det gäller mat och företagande. Syftet är att visa positiva exempel för att öka medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva, vårt sätt att förvalta vår jord – och utveckla våra lokalsamhällen! Fokusområdet jämställt företagande skall genomsyra lunchen såtillvida att det lokala företagets värdegrund och utveckling både vad det gäller verksamhet och ägande synliggörs samt att inbjudna företagare bidrar med sina erfarenheter inför företagsstart och drift. Winnet kommer att berätta om undersökningen Kvinnors företagande som genomförts under 2011. Den handlar om hur kvinnor som driver företag i Kalmar län tänker om sitt arbete, möjligheter och hinder och paralleller till OECD och demografifrågan. Kvinnors företagande är en potential för landsbygden, och ökad jämställdhet bidrar till att Kalmar län blir en attraktiv plats att bo och verka i. Coompanion Kalmar berättar närmare om hur Coompanion arbetar med, och är observanta på, jämställdhet och hållbarhet i rådgivning och stöd till nya företag samt i projektarbete etc.

Resultat
Inom ramen för Framtidsveckan 2012 genomförde Winnet och Coompanion en gemensam aktivitet kallad ”Hållbar lunch och jämställt företagande” med syfte att visa positiva exempel för att öka medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva, vårt sätt att förvalta vår jord – och utveckla våra lokalsamhällen.

Aktiviteten genomfördes i Ingebo Hagar, Vimmerby kommun

,,

Mål

Projektet skall visa på kvinnors möjligheter att förverkliga sina drömmar och företagsidéer och därmed ge inspiration till andra individer att våga testa ett liv som företagare i vårt län. Samtligt synliggörs kvinnors företagsamhet och nya kontakter skapas som kan vara till gagn för fortsatta affärer

Hållbar lunch och jämställt företagande

Projektperiod
2012-02-27 – 2012-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/47
Temaområden
Framtidsforum
Geografiskt område
Hultsfred, Vimmerby, Kristdala
Projektägare
Companion Kalmar län
Kontaktpersoner
Ewa Engdahl
0706-587323
ewa.engdahl@coompanion.se
Malin Jonsson
0491-20190
malinjonsson0@gmail.com
Sara Olsson
0768-917328
sara.olsson@winnet.se