Hållbar förskola

Projektet är ett delprojekt.

Vi är en förskola/fritids som drivs som ett föräldrakooperativ som jobbar aktivt med miljöfrågor bland annat genom ”Grön-flagg”. Vi odlar ekologiska grödor som används i matlagningen och har lite smådjur och får och ekologiska ägg från våra höns. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela verksamheten.
Under framtidsveckan har vi tänkt ägna oss helt åt hållbarhetsfrågor i det pedagogiska arbetet.

Vi kommer att iordningställa en varmbänk, förgro, förbereda växthus- och frilandsodlingar. Vi pratar och praktiserar återvinning och sopsortering. Under denna vecka kommer vi enbart att servera ekologisk/närproducerad mat. Maten kommer att lagas och serveras ute hela veckan.

Vi planerar att ha ”Öppet-hus” för att ge möjlighet för alla intresserade att ta del av hur vi på förskolan jobbar med hållbarhetsfrågor.

Resultat
Större kunskap hos barn och personal i hållbarhetsfrågor
Här på förskolan har vi utökat andelen ekologiska och närproducerade råvaror efter projektet, bland annat nötköttet. Vår lokala handlare har också utökat sitt ekologiska sortiment.
Föräldrar såg en större medvetenhet hos barnen hemma om frågor som vi aktualiserat på förskolan.
Stor uppmärksamhet i media
Vi nådde ut till en bred publik med budskapet.
Vissa råvaror var väldigt mycket dyrare, upp till fem gånger högre kilopris, än icke ekologiska.

Mål

Öka kunskapen om hållbarhetsfrågor och inspirera till omställning till hållbar livsstil.

Målgrupp: Under veckan barn och föräldrar på förskolan/fritids. Under öppethus-dagen alla intresserade.

Hållbar förskola

Projektperiod
2011-04-05 – 2011-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/34
Temaområden
Framtidsforum
Geografiskt område
Bråbo
Projektägare
Bråbygdens Föräldrakooperativ