Gullringen servicepunkt

Projektet är ett delprojekt.

Projektet ska anställa en projektledare som ska undersöka lämpliga lokaler och övriga förutsättningar för en servicepunkt i Gullringen, engagera de boende och skapa delaktighet i arbetet med servicpunkt. Projektet ska också bilda nätverk med liknande projekt i Järnforsen och Kristdala samt skapa möjligheter för liknande projekt i övriga kommundedelar genom att dela med sig av kunskaper.

Resultat
Det har bildats en samrådsgrupp av alla föreningar som finns i Gullringen vilket stärker området. Tack vare projektet har det bildats en scoutförening med många ungdomar involverade.

Projektet har nått målen.

Mål

Ha fakta för uppbyggande av servicepunkt i Gullringen.
Faktaunderlaget är första steget för den nödvändiga fortsatta utvecklingen i Gullringen

Gullringen servicepunkt

Projektperiod
2013-01-01 – 2013-05-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/80
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Gullringens Hembygdsförening