Guidekurs Kungsbron med omnejd

Kungsbron är en historiskt intressant plats med en unik 14- valvs stenbro som förenat socknar, kommuner och landskap sedan medeltiden.
Kvillsfors samhällsförening gör en större satsning för att få Kungsbron att bli ett aktivt turistområde och kulturreservat med den historiska miljön. Detta projekt ska utbilda guider som ska få god kunskap om området.
Det tänkta Kulturreservatet med byarna Ryd, Skinnskälla, Högeruda, Harghult och Västra Gränö omfattas av guidekursen. Utbildningen görs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Vetlanda och i Hultsfred och Kalmar läns museum. Guidekursen är en del av ett helt projekt som vill värna om att Kungsbron blir en del av en historisk miljö och ett aktivt turistområde.
Detta är ett samverkansprojekt mellan Leader Mitt i Småland och Leader Astrid Lindgrens Hembygd. Kostnaderna i budgeten tas till lika del av de båda föreningarna.

Resultat

Projektet har utbildat guider, haft en föreläsningsserie och genomfört en guideresa.
Mer än 1000 personer har blivit guidade under sommaren.

Ett annat resultat är att turistbyråerna nu har tillgång till nio utbildade guider som är hela bygdens guider.

Mål

Syfte: Guideutbildningen ska ge en fördjupad kunskap om bygdens historia och på så sätt med tiden spridas till en bredare allmänhet.
Mål: Utbilda lokala guider

Guidekurs Kungsbron med omnejd

Projektperiod
2011-01-05 – 2012-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-228
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Hultsfred, Leaderområdet Mitt i Småland
Projektägare
Kvillsfors samhällsförening