Grillplatsbyggnation

Projektet är ett delprojekt.

Vi ska bygga en större grillplats/vindskydd under tak
Området används till aktiviteter för barn och ungdomar inom vår egen föreningsregi men området runt Skidstugan utnyttjas också flitigt av kommuninvånarna såväl sommar som vintertid.I föreningens verksamhetsplan är vårt syfte att verksamheten skall inriktas på att utveckla individen såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vi skall genomföra verksamheten så den blir tillgänglig för alla, inte enbart medlemmar utan även en bred allmänhet och skolan. Verksamheten skall bedrivas i sann folkrörelseanda varvid individuellt inflytande och ansvarstagande är självskrivet. Vi skall verka för internationellt samarbete. Genom att verksamheten bedrivs i drogfri miljö skall vi skapa en positiv uppväxtatmosfär för barn och ungdom.

Resultat
Grillplatsen blev redan under byggtiden en mötesplats som nu när det är klart, är en självklart plats för alla att samlas omkring. Det som varit svårt under byggtiden har varit att få med den planerade mängden ungdomar i arbetet eftersom de fick sommarjobb.

Mål

Vi vill ha en naturlig samlingsplats för olika grupper som har möjlighet att ta del av vår upplevelsebaserade verksamhet i naturen.

Grillplatsbyggnation

Projektperiod
2013-12-02 – 2014-09-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/97
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Eksjö skid- och orienteringsklubb