Gör Leader skillnad

Projektet ska med extern konsulthjälp analysera Leaderverksamheten i Sydost genom att undersöka det lokala och få en sammanställd regional översikt. Vi vill ta fram beslutsunderlag för framtida arbete med landsbygdsutveckling, med leadermetoden eller utan.

Utifrån resultatet av utvärderingen ska projektet ta fram förslag på hur leadermetoden kan vara en metod för samhällsutveckling samt vilket resultat detta kan få i relation till andra metoder.

Resultat
Projektet har lett fram till en rapport som beskriver nyttan med leader. ”Leadermetoden gör skillnad” är ett svar som projektet lett fram till. Projektet har varit mycket intressant och gett ett viktigt lärande. En rekommendation är att alltid sätta av mer tid för administration och att ha någon anställd som driver projektet.

Mål

Syfte Ta reda på om leadermetoden gör skillnad och om den främjar samhällsutvecklingen i ett lokalt och regionalt perspektiv. Syftet är också att långsiktigt stärka samverkan i regionen men också att stämma av nyttan av samverkan inom leadermetoden

Mål: Att ta fram säkerställd fakta som underlag för kommunikation och information till intressenter.

Målgrupp: Nuvarande och kommande partnerskapsorganisationer och finansiärer

 

 

Gör Leader skillnad

Projektperiod
2012-01-31 – 2013-09-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-238
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd