Gibberydsågen

,

Efter att nu renovering av såghus och maskiner är klart, enligt den plan som uppgjordes tillsammans med länsmuseet, vill man gå vidare för att fullfölja vision med sågen som innebär att det blir en attraktiv och levande miljö kring en historisk plats. Det blir ett nytt besöksmål i kommunen där man praktiskt och teoretiskt kan se hur skogarna har skötts och hur virke har förädlats. Tanken är att hålla sågen i gång minst en gång i veckan under turistsäsong
Man behöver hägna en gärdesgård runt sågen så den blir lite mer synlig, skapa en parkeringsplats så att bilarna inte parkerar på vägen och göra informationstavlor där man kan läsa om sågen och om virkeshantering på 1900-talet .
Vidare behövs bord med bänkar så att besökare kan sitta och ta fram sin kaffekorg, samt ett handikappat anpassat utedass.Föreningen vill bevara ett stort kulturminne eftersom Rumskulla är en bygd där det finns mycket skog och som på olika sätt har förädlats på plats. Skogen har varit Rumskullabornas största inkomstkälla, både för dom som ägt skog och de som jobbade i skogen. De vill kunna visa sågen i drift för ortsbor som inte sett eller hört den i drift. Dessutom skall de kunna visa upp den för alla turister som passerar till Katthult.
Man vill sedan på vidare och bygga upp någon form av utställning om hur man första hälften av 1900-talet skötte och förädlade skogen i Rumskullabygden och i Smålandsbygden. Och ge Vimmerby kommun ytterligare en intressant turistattraktion där man praktiskt och teoretiskt kan se hur våra skogar har skötts och hur virke har förädlats. Tanken är då att hålla sågen i gång minst en gång i veckan under turistsäsong, Möjligen också visa kolning, samt hur man utvinner tjära.

Resultat
Hela projektplanen är genomförd. Det har gått lätt att få ortsbor att engagera sig i projektet.

,

Mål

Att bevara ett stort kulturminne
Att visa sågen idrift
Att skapa möjlighet för en utställning om hur man skötte och förädlade skogen
Att skapa ytterligare ett besöksmål i Vimmerby kommun.

Gibberydsågen

Projektperiod
2012-03-26 – 2012-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-240
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Rumskulla Hembygdsförening
Kontaktpersoner
Leif Samuelsson
leifsamuelsson@telia.com