Från idé till företag

Ett av resultaten från höstens marknadsundersökning visar att ett stort antal
landsbygds-och lantbruksföretagare är intresserade av att starta företag inom
Grön omsorg samt att man också önskar någon form av basutbildning för att
komma igång med sitt företagande. Projektet syftar till att erbjuda dessa företagare
en grundutbildning för att under utbildningens gång jobba med sin egen affärsidé och
gå från ord till handling. Regionen får därmed en pilotutbildning som efter utvärdering
och optimering ska kunna appliceras på fler platser i landet.

Resultat
Inom projektets ramar har man utbildat 15 deltagare inom konceptet Grön omsorg
och stöttat dem i processen från idé till företag. Utbildningen ”Från idé till företag”
inom Grön omsorg har ökat kompetensen hos deltagande företagare och har lett till
att fler företag skapats på landsbygden. Kursdeltagaren arbetade med sina egna förutsättningar
att starta omsorgsverksamhet på gården under kursen och hade vid avslutet färdiga
affärskoncept med budget, kalkyler, en marknadsföringsplan och kunskap om hur man
genomför en marknadsundersökning.
Utbildningen var en pilotutbildning och alla målen inom projektet är uppnådda.

Mål

Syftet är att

via en utbildning öka kompetensen hos intresserade företagare så att nya affärskoncept utvecklas och nya företag startas

– antal deltagare på utbildningen: 16, varav 3 från Astrid Lindgrens Hembygd
– antal som arbetar fram färdiga affärskoncept: 13, varav 2 från Astrid Lindgrens Hembygd
– antal som startar verksamhet: 10, varav 1 från Astrid Lindgrens Hembygd
– ett utbildningskoncept och material som kan spridas och användas flera gånger

 

Från idé till företag

Projektperiod
2009-09-01 – 2010-09-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-212
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd, Leaderområdet Västra Småland, Leaderområdet Mitt i Småland, Leaderområdet Sommenbygd
Projektägare
Lantbrukarnas Ekonomi AB, Jönköping