Frammisgalan

Projektet är ett delprojekt.

Lupp-undersökningen som genomfördes i regionen 2009 visade att Vimmerby ligger lågt i förhållande till andra kommuner när det gäller frågor som delaktighet, trygghet, skolklimat m.m. Frammisgalan har två syften, dels att ge tillbaka resultatet från Lupp till ungdomarna på högstadiet och gymnasiet i Vimmerby kommun, del (och kanske ännu viktigare) att se framåt – vad kan vi göra för att Vimmerby ska bli en bättre plats att bo och leva på.

Resultat
Arbetet med Frammisgalan skulle medverka till insikt och kunskap om ungdomars livsvillkor. Det målet är uppnått. När beslut ska tas i kommunen är ungdomsperspektivet närvarande på ett annat sätt än tidigare.

Målet var också att komma fram till ett åtgärdsprogram/handlingsplan. Det är på gång att genomföras då Vimmerby kommun har beslutat om barnbilaga som leder till ett barnbokslut. Ett liknande arbetssätt har antagits när det gäller folkhälsoplanen som också har en stor andel barn och ungdomsfrågor. Dessa båda dokument kompletterar varandra i form av innehåll och tidsaspekt.

Mål

Ökad insikt och kunskap om ungdomars livsvillkor.

Frammisgalan

Projektperiod
2011-01-04 – 2011-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/36
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Vimmerby kommun