Fotoutställning samt seminarium

Projektet är ett delprojekt.

Under det tredje året på gymnasiet ska man producera ett projektarbete. Vi bestämde oss då för att skapa ett projekt där vi kunde sammanfoga våra kunskaper i naturkunskap med våra kunskaper i svenska och fotografi. Bakgrunden till projektet var att år 2010 var den biologiska mångfaldens år, enligt FN. Målet var att förlusterna av biologisk mångfald skulle upphöra. Det har de dessvärre inte gjort. Statistik visar istället att förlusterna av denna mångfald idag är 100-1000 gånger större än någon gång tidigare. Vårt mål var därför att skapa en informativ fotobok som skulle illustrera den enorma betydelsen av biologisk mångfald för en hållbar utveckling. Vi har under arbetets gång besökt en rad skyddsformer av svensk natur, exempelvis nationalparker, Natura-2000 områden, naturreservat, naturminnen osv, och fotograferat i dessa. Bilderna har vi nu sammanställt i en fotobok men för att nå ut till en större målgrupp vill vi nu skapa en fotoutställning samt ett seminarium med temat på skogens värde och hur man brukar skogen utan att förbruka den. Vår förhoppning är att detta seminarium, med tillhörande utställning ska leda till att en bredare målgrupp får ökad insikt i betydelsen av biologisk mångfald. Vi vill på så sätt skapa en opinion för mångfald i samhället

Resultat
Vårt mål var att ge en ökad insikt i vikten av biologisk mångfald, skyddsformer av svensk natur samt hur man skapar ett hållbart skogsbruk. Vi upplever att vi lyckats med detta. Resultatet av vår utställning blev över förväntan. Vi fick ett stort gensvar och tavlorna har blivit en smärre försäljningssuccé.

Mål

Projektet ska ge ökad insikt i vikten av biologisk mångfald, skyddsformer av svensk natur samt hur man skapar ett hållbart skogsbruk.

Målgrupp

Projektet vänder sig till en bred målgrupp och syftar till att skapa en lärorik upplevelse för alla.

Fotoutställning samt seminarium

Projektperiod
2011-02-15 – 2011-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/28
Temaområden
Framtidsforum
Geografiskt område
Vimmerby