Förstudie Venet – fiberkabel till alla hushåll

Projektet är ett delprojekt.

Vi vill förbättra kommunikationerna för telefoni och bredband. I och med att den fasta telefonin stängs ner kommer det kommunala trygghetslarmet sluta fungera vilket kan medföra problem för äldre att bo kvar på landsbygden. Bra telekommunikationer är också en förutsättning för ett fungerande lokalt företagande samt även för att locka ungdomar att bo på landsbygden. Målet med projektet var att ta reda på hur många som vill ha fiberkabel i Venabygden.

Resultat

Steg ett var att se över hur stort området skulle kunna bli, därefter få tag i fastighetsägarna adresser för att kunna kontakta dem.

Vi fick hjälp av Hultsfred´s kommun med att få fram permanentadresser samt kartor över området.

Området delades upp mellan representanterna i arbestgrupen efter var man bor för att täcka hela Venabygden.

Varje representant fick i uppdrag att kontakta varje fastighetsägare i sitt område för att undersöka hur stort intresset var.

En hemsida med e-postadress upprättades, och en databas för att registrera intresserade fastighetsägare.

Projektet har också gett en sammanhållning i bygden, vilket också kan resultera att flera framtida projekt kan bli aktuella.

Bättre infrastruktur och större tillgänglighet.

Mål

Mål
Att få ett bra beslutsunderlag för framtida kommunikationer – telefoni och bredband

Syfte
Att förbättra kommunikationerna för telefoni och bredband. I o med att den fasta telefonin stängs ner kommer det kommunala trygghetslarmet sluta fungera vilket kan medföra problem för äldre att bo kvar på landsbygden. Bra telekommunikationer är också en förutsättning för ett fungerande lokalt företagande samt även för att locka ungdomar att bo på landsbygden.

Förstudie Venet – fiberkabel till alla hushåll

Projektperiod
2011-12-01 – 2012-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/46
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Vena
Projektägare
Vena Bygdegårdsförening