Förstudie Västra Yxernområdet

Projektet är ett delprojekt.

Föreningen ska undersöka olika alternativ för digitala hjälpmedel såsom riktantenner för internet, alternativa internetleverantörer och olika förstärkare för mobiluppkopplingar m.m.

Resultat
Vi har uppnått målet att få ökad kunskap om vilka alternativ som skulle fungera för oss. Ett stort antal värdefulla kontakter har skapats som vi fortsätter ha för att nå vårt långsiktiga mål. Vi hade tänkt erbjuda IT-utbildningar i egen regi, men det har vi lämnat över till Vuxenskolan i stället.
Projektet har väckt intresse bland de boende och småföretagare som verkar i bygden. IT-frågan har blivit ett samtalsämne och vi känner ett stort stöd från många. De flesta inser vikten av fungerande mobiltelefontäckning och internetuppkoppling för att bygden ska kunna leva vidare.
Vi funderar också på att starta upp ett byalag för att mer dra nytta av varandras kunskaper och nätverk.

Mål

En väl fungerande IT-struktur i området

Förstudie Västra Yxernområdet

Projektperiod
2014-05-23 – 2014-09-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/110
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Västra Yxernområdets IT-förening