Förstudie fisketurism i Astrid Lindgrens hembygd

Vi vill undersöka om det finns intresse i området att utveckla fisketurismen i regionen då det har en stor potential att bli en utvecklad näring för landsbygden.
Försörjningsmöjligheterna för boende på landsbygden blir svårare och svårare men fisketurism är ett segment som första fasen skulle kunna vara en kompletterande intäkt för landsbygdsboende. Många har tillgång till naturresurser men har svårt att kommersialisera sin fiskeprodukt. Likaså kan det vara svårt att på egen hand nå rätt målgrupp i Sverige och internationellt. I vår region har utvecklingen inte varit så tydlig som i övriga landet där företagande inom fritidsfiske ökar och ofta då i kombination med andra verksamheter. Vacker natur och vilda vatten gör Sverige till ett paradis för fritidsfiske.

Resultat
Förstudien visar på ett stort intresse för att utveckla fisketurismen i området.

Mål

Mål
En förstudie kring intresset för fisketurism i området

Förstudie fisketurism i Astrid Lindgrens hembygd

Projektperiod
2011-12-01 – 2012-10-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-235
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd