Förarbete fibrering Djursdala

Projektet är ett delprojekt.

Mobilisering av ideella krafter som kan engagera sig i frågan.

Mobilisering för att väcka intresse för frågan hos hushållen och företagen i Djursdala.

Analys av hur ett fibernät kan dras, kostnader för detta samt undersökning av lämpliga leverantörer/samarbetspartners.

Framtagning av kartmaterial, analys av former för ägande, administration och finansiering av fibrering. Möten och diskussioner med markägare och bildande av arbetsgrupper för ett ev genomförande

Resultat
Projektet är genomfört enligt planen. Ett stort intresse för fibrering finns i bygden och en ansökan skickas till länsstyrelsen-

Mål

Förarbete fibrering Djursdala

Projektperiod
2013-05-15 – 2014-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/89
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Djursdala Intresseförening