Fiskebryggor – Skruven

Projektet är ett delprojekt.

Sjön Skruven är svårtillgänglig för framför allt flugfiskare.
Ett antal kastbryggor kommer att öka tillgängligheten för alla sportfiskare.
Sjön arrenderas av Eksjö kommun och är en ”put-and-take-sjö” med mycket bra fiksbestånd av främst grov regnbåge. Skruven är en välrenommerad sportfiskesjö och har stort upptagningsområdet av fiskare.
Projektet att anlägga fem kastbryggor kommer att öka attraktionskraften avsevärt och följaktligen också kortförsäljningen .Vidare så kommer en av kastbryggorna att handikappanpassas.

Resultat
Vi har upphandlat och beställt 4 kastbryggor och en brygga som är handikappanpassad. Bryggorna är monterade, sjösatta och fastgjorda av oss.
Genom tidningsartiklar och annonser har ett intresse väckts hos sportfiskare vida omkring. Vid ädelfiskepremiären den 14 maj löste ett 80-tal fiskare kort vilket är ”all time high”

Mål

Målgruppen
Vana sportfiskare men också nybörjare
Mål
Fem bryggor, varav en handikappanpassad.

 

Fiskebryggor – Skruven

Projektperiod
2010-02-01 – 2010-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/13
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Mariannelund
Projektägare
Mariannelunds Fiskeklubb