Filmprojekt i Kristdala

Projektet är ett delprojekt.

I projektet ska en heldagsworkshop hållas för deltagarna i filmgruppen . Ett antal arbetsmöten hålls för att arbeta frammanus och för att stämma av under filminspelningen. Utrustning ska köpas in för att användas under hela filminspelningen. Under projekttiden ska minst en film tas fram för att kunna visas upp för allmänheten på Kristdaladagen.

Resultat
Projektet har lett fram till en film av och med ungdomar i Kristdala som visats på flera platser.

Mål

En film av och med ungdomar

Filmprojekt i Kristdala

Projektperiod
2014-06-15 – 2014-09-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/109
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Kristdala
Projektägare
Kristdala Samhällsförening