Filmproduktion

Projektet är ett delprojekt.

Att planera och genomföra en filmproduktion
Att producera en film efter manus av Linnéa Nestor (en ung vimmerbybo). Till sin hjälp får Linnea N stöd av drama- o filmpedagog samt lån av utrustning.

Filmen och berättelsen hur den har kommit till ska sedan spridas inom kommunen men också utanför via filmfestivaler.
Filmen ska delta på Tellus årliga regionsfinal.

Resultat

Resultatet blev som förväntat. Ambitionen var hög i produktionsgruppen och det fanns ett stort engagemang och en envishet. Det finns inga genvägar när man gör film.
Filmen har deltagit i Tellus årliga regionsfinal i Karlshamn och sågs av en stor publik genom Reaktor sydost.
Det finns en vinst i att alla ungdomar som har deltagit i projektet också kan få tillfälle att nå ut med kunskap och resultat. allt kan inte värderas i pengar.

Mål

Syfte och mål

Syftet är genom att stödja en ung tjej visa hur intresse för berättande kan utvecklas och leda till yrkesval och inspirera andra.

Filmproduktion

Projektperiod
2009-06-01 – 2009-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/11
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling, Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Kultur- och fritidsförvaltningen Vimmerby kommun