Festivalens historia

År 2009 övertog Förbundet Svenskt föreningen Rockarkiv Rockpartys arkiv. Sedan starten 1981 har föreningen Rockparty samlat på sig material från alla sina olika evenemang. Allt från små intima konserter till de stora festivalerna finns bevarat. Även sidofestivaler som till exempel Rookie finns bevarat. Syftet med projektet är att skapa en stor attraktiv utställning kring dessa samlingar.
Då föreningen Rockparty begärdes i konkurs under 2010 går det nu att göra en sammanfattning kring denna organisation och dess betydelse för Hultsfred, genom att skapa en utställning. Projektet kommer att inledas med en marknasanalys där ett besökarunderlag tas fram. Analysen skall även visa på vilken nivå entréavgiften skall ha. För att göra en så bra utställning som möjligt utifrån de resurser som finns, kommer vi att ta hjälp av konstkonsulent Annelie Berglund vid Kalmar Konstmuseum.

Resultat

Ett välorganiserat arkiv samt en utställning. Positiva effekter är att det numera går att hitta bland materialet i arkivet samt att alla som är intresserade av föreningen Rockpartys verksamhet kan uppleva detta genom en utställning.

Mål

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa en stor attraktiv utställning kring ovan nämnda samlingar

Mål

1 organiserat och katalogiserat arkiv

1 utställning kring Rockpartys historia

Festivalens historia

Projektperiod
2011-04-01 – 2012-09-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-226
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Hultsfred
Projektägare
Svenskt Rockarkiv