Evenemangsutveckling på landsbygden

Projektet är ett delprojekt.

Förstudie av evenemangsutvecklingsprojekt på landsbygden på höglandet med fokus på Eksjö och Vimmerby kommuner. Syfte och mål under projektiden är att hitta potentiella eldsjälar och driftiga personer och sätta ihop dem med den bästa evenemangsideerna och därefter förse dem med evenemangs- och finansieringskunskaper som projektägaren kan tillhandahålla. i en tid där landsbygden och de små kommunerna minskar i befolkning, så blir fler evenemang väldigt viktiga för respektive orter; av ekonomiska, sociala och patriotiska skäl.

Resultat
Vi har hittat ett antal utvecklingsbara idéer och ett antal tänkbara projektledare för dessa idéer.

Mål

Hitta modellen och formen för ett genomförandeprojekt.

Identifiera de första driftiga personerna på flera av orterna på Höglandet,

Hitta finansiering och alla samarbetspartners för genomförandeprojektet

I genomförandeprojektet starta minst ett evenemang på alla orter på Höglandet. Målet är sedan att minst hälften av dessa evenemang ska ha stor ekonomiskt betydelse och skapa arbetstillfällen inom 3 år.

Evenemangsutveckling på landsbygden

Projektperiod
2013-06-01 – 2013-11-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/75
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Eksjö, Vimmerby
Projektägare
Smålands Evenemangs- och destinationsutveckling ekonomisk förening