Entreprenörsutveckling utmed cykelled i Astrid Lindgrens Hembygd

Astrid Lindgrens hembygd ligger i ett turisttätt område som varje år tar hand om miljontals besökare. I denna region finns ett starkt engagemang för att utveckla besöksnäringen och bli en ledande region i Sverige. I en förstudie har arbetet påbörjats med inventering av ledsträckning av en ny cykelled och intresserade turistentreprenörer har redan engagerats i arbetet.

Det vi vill fokusera på är att lyfta entreprenörernas initiativ och engagemang från första stund. Turismentreprenörerna i området skall engageras tydligt i projektet genom att en ledningsgrupp samt en projektgrupp tillsätts. Ledningsgruppen arbetar tillsammans med projektledaren med olika insatser för att stärka samverkan mellan turistentreprenörerna i området, men också för att öka engagemanget för turismutveckling i stort av bygden. Projektgruppen avser den större nätverksgruppen.

Projektet skall verka för att aktörerna skall ges möjligheter till att kvalitetssäkra och utveckla sina produkter, genom aktiviteter såsom studiebesök, föreläsningar, kunskapshöjande nätverkande etc. Omvärldsanalys gällande kvalitetsmärkning kommer att ingå i projektet.

För att stärka området och för att underlätta för marknadsföring av regionen behövs en uppdatering gällande befintligt kartmaterial i Astrid Lindgrens Hembygd. Inom ramen av projektet vill vi ta fram nya topografiska kartor. Genom projektet skapar man det nödvändiga nätverket mellan aktörer över gränser som behövs för att få en lönsam fortsatt utveckling av besöksnäringen

Resultat
Vi har arbetat aktivt med att bygga nya kontaktytor mellan de olika geografiska områdena både mellan entreprenörer, föreningar och myndigheter. Efter idéer i gruppen om utökad digital marknadsföring utvecklades en kartapplikation med en egen databas. Topgrafiska kartor är framtagna och tryckta på ett miljövänligt stenpapper som är motståndskraftigt mot väta.
Projektet har genomfört nätverksträffar, studieresor, deltagit i seminarier och workshop.

Mål

Projektets främsta syfte blir att satsa på nätverkandet mellan entreprenörerna. Cykelleden utgör den sammanhållande länken. Projektet skall bidra till att stärka de verksamheter som finns i området.
Mål
28 nätverksträffar
4 topografiska kartor
10 kvalitetshöjande åtgärder
Digital karta
Cykelledskarta
5 föreläsningar
3 studiebesök
25 entreprenörer driver nätverket vidare

Entreprenörsutveckling utmed cykelled i Astrid Lindgrens Hembygd

Projektperiod
2011-06-01 – 2013-06-01
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-233
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Hultsfreds kommun