En ljus framtid i Dalsebo

Projektet är ett delprojekt.

I Dalsebo finns i dag en välbesökt badplats som sköts av ideella krafter i byn. Vid badplatsen finns även en bastu och en badtunna som gör att det är en plats som är flitigt besökt även vintertid. Vi vill nu förbättra tillgängligheten ytterligare genom att förse vägen till badplatsen med belysning. I dag finns en anslagstavla vid torget som utnyttjas flitigt sommartid, vi vill i samband med anläggning av belysning till badplatsen även belysa anslagstavlan för att på så sätt få en naturlig informationskanal även vintertid.

Resultat

Elkabel har grävts ner från bytorget till badplatsen och de inköpta lyktstolparna är satta på plats. Nu är tillgängligheten ner till badplatsen med bastu och badtunna mycket bättre och framför allt tryggare. Redan har det märkts att många personer i byn tar sin promenad ner till sjön för att njuta av den vackra naturen samt att man nu kan gå även kvällstid. Resultatet har verkligen blivit ett lyft för byn.

Mål

Med belysning blir badplatsen mer tillgänglig vilket kommer att leda till att bastun och badtunnan blir mer välbesökta av framför allt bybor men även turister. En upplyst anslagstavla ger också stora möjligheter till informationsspridning både till bybor som utomstående.

En ljus framtid i Dalsebo

Projektperiod
2009-01-21 – 2009-10-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-202/1
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Dalsebo
Projektägare
Dalsebo Samhällsförening