En lekande mötesplats

Projektet är ett delprojekt.

Tanken med projektet är att kontakta bland annat gymnasieskolans byggprogram och lokala entreprenörer inom branschen för att se om de är intresserade av att delta i ett eventuellt framtida projekt, vars syfte är att utveckla lekplatsen till en ännu mer kreativ och stimulerande mötesplats för barnfamiljer än i dag. I detta arbete är avsikten även att låta barnen och deras pedagoger i förskolan, förskoleklassen och skolans lägre klasser vara delaktiga genom att låta dem komma med önskemål på hur den ”perfekta” lekplatsen kan tänkas se ut. Vidare måste olika finansieringsmöjligheter utredas samt bidrag till genomförandet av projektet sökas, det vill säga om beslut om genomförande tas efter att förstudien är gjord.

Resultat
Gymnasieskolans byggprogram och lokala entreprenörer har varit välvilligt inställda hela tiden och hjälpt till att förverkliga en upprustning och utveckling av lekplatsen.
Barn har varit med och fått tycka till om hur lekplatsen ska utformas.

Mål

Ha en klar bild över hur lekplatsen kan utvecklas.

En lekande mötesplats

Projektperiod
2014-03-17 – 2014-05-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/104
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Hultsfred
Projektägare
Dackestop Ekonomisk förening