Eksjö stadsfest 2018

Fiesta Eksjö är en ideell förening som engagerar ca 400 personer i form av både privatpersoner och andra föreningar. Föreningen bildades 2006 med en vision att skapa en storstadskänsla i småstaden, göra Eksjö mer spännande, få fler att vilja flytta hit för att arbeta och studera eller helt enkelt bara komma hit och roa sig. Ambitionen är också att i möjligaste mån samarbeta med lokalt näringsliv. Föreningen har till ändamål att arbeta för att främja utvecklingen i Eksjö stad med omnejd inom områdena kultur, idrott och näringsliv. Föreningens verksamhet ska i första hand utmynna i Eksjö stadsfest. Varje år under stadsfesten arrangeras en familjelördag som sker under dagtid och som är kostnadsfri, detta för att göra stadsfesten tillgänglig för alla.

Styrgruppen för projektet Allt som sker inom Astrid Lindgrens Hembygd, beviljar Fiesta Eksjö medfinansiering för evenemanget i samband med familjelördagen under Eksjö stadsfest 24-25 augusti 2018. Nyttan tillfaller många och arrangören har beskrivit i sin ansökan hur evenemanget genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald och uppfyller därmed kriterierna för benämningen ”Det goda evenemanget”. Läs mer på vår hemsida astridlindgrenshembygd.se/evenemang/ 

 

 

Mål

Eksjö stadsfest 2018

Projektperiod
2018-08-24 – 2018-08-25
Temaområden
Det goda evenemanget
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Fiesta Eksjö