Eksjö Repgubbar

Projektet är ett delprojekt.

I flera hundra år har det funnits militär verksamhet i Eksjö. Under en 30 årsperiod har c:a 60.000 personer lumpat i Eksjö. De flesta av dessa har i dag familj och besökspotentialen är mycket stor med fler än 100.000 personer. Försvarsmakten i Eksjö ser vår aktivitet där vi bjuder in f.d. värnpliktiga till återbesök i Eksjö, som ett viktigt inslag i arbetet att väcka ungdomarnas intresse för ett framtida jobb inom försvarsmakten. För att få underlag till ett bra program har vi skickat ut en enkät bestående av 11 frågor till ett kompani som gjorde lumpen 1979, för 30 år sedan.De viktigaste frågorna var om vi ska göra ett damprogram, samt program för ungdomar. Några enkäter har kommit in, och uppfattningen om damprogram eller inte delar svaren.

Projektet ska undersöka om det finns ett intresse få tidigare värnpliktiga att tillsammans med sina familjer återvända till Eksjö och Småland och genomföra en nostalgisk resa, med övernattning i Eksjö för att återse, tillsammans med sina lumparkompisar, de kaserner de levde i, övningsområden mm. Ungdomarna ska göra en spännande övernattning i tält, åka terrängbil- och bandvagn på Ränneslätt och mycket annat.
Ett damprogram skulle bestå av guidad stadsvandring i gamla stan, besök på museér, möjlighet att resa till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, fri tid för shopping mm.

Resultat
Planeringsår 2009
Den absoluta merparten av tiden har gått åt för planering, kontakter med många aktörer för att få ett bra underlag till program. Alla inblandade parter i Eksjö såsom kommun, försvarsmakt, näringsliv, Svensk handel och kamratföreningar på garnisonen har visat ett mycket stort intresse och hjälpt till i vårt arbete.

Framtid:
Vi planerar att bjuda in fem kompanier med c:a 640 f.d. värnpliktiga. Utöver dessa kommer damer och ungdomarna. Vi har redan fått kontakt med flera som önskar komma hit. En av de planerade träffarna kommer att ligga när Eksjö Tattoo genomförs.
För att klara en långsiktig planering krävs mycket arbete redan 2010. Då föreningen är mycket liten, med få ideella personer, måste vi anställa hjälp under planeringsperioden. Om vi klarar detta är målsättningen att bjuda in omkring 10-12 kompanier varje år från såväl gamla I12 som nuvarande Ing2.

Mål

Syfte

Syftet är att få tidigare värnpliktiga att tillsammans med sina familjer återvända till Eksjö och Småland och genomföra en nostalgisk resa,
Öka turismen i Eksjö genom att skapa evenemang för före detta värnpliktiga.

Mål
Att starta ett företag som arrangerar evenemang .
Göra en marknadsundersökning för att se hur stort intresset är för ett evenemang för repgubbar.
Målgrupp

Före detta värnpliktiga i Eksjö

Eksjö Repgubbar

Projektperiod
2009-05-18 – 2009-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/8
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Eksjö Repgubbar Ekonomisk Förening