Handens kunskap: Workshop 27/6+15/8

Evenemanget ”Handens kunskap: Workshop den 27/6 och 15/8 2018” i arrangemang av Eksjö museum, har beviljats medfinansiering via projektet Allt som sker.

Arrangörens beskrivning av evenemanget:

”Eksjö museum genomför under 2018 projektet HANDENS KUNSKAP. Här vill vi lyfta fram hantverk där det finns en lokal tradition och hantverk som är relevanta idag. Underrubriken Levebröd, uttryck och identitet anger att förutsättningarna för hantverket och hantverkarna varierat genom tiderna. Utställningen på Eksjö museum visas 5 maj – 25 november och kretsar kring fyra temaområden: interiört måleri, garveri, broderi, silver och tenn. Till varje tema kommer nutida uttryck att visas. Tanken med projektet är att stimulera till eget skapande och därför planeras en serie program; två workshops, en serie föreläsningar, sommarlovsaktiviteter och program för barn sommartid. Projektet skiljer sig från museets gängse verksamhet både med sin breda programverksamhet och även i samarbeten med flera parter. Flera lokala föreningar och studieförbund samt hemslöjdskonsulenterna i Jönköpings län deltog i planeringsmöten vid utformningen av projektet. Förutom program i museets regi ingår verksamheten vid Slöjdstugan (Eksjöslöjdarna) och Eksjö musei- och hembygdsförening i projektet. Eksjö museum, NBV och Studieförbundet Vuxenskolan Jkpg län söker bidrag för två work-shops som planeras att genomföras den 27 juni och den 15 augusti 2018. Till varje work-shop kommer fyra hantverkare/ledare. Arrangemanget är öppet för alla att prova på hantverk vid fyra olika stationer, på Museigården, i Torkladan och i Eksjö museums pedagogrum. Detta kan i sin tur leda till kursverksamhet tillsammans med Studieförbunden. Arrangemanget är ett led i arbetet med att stärka Museigården som en mötesplats för alla”.

Styrgruppen för projektet Allt som sker inom Astrid Lindgrens Hembygd, har beviljat Eksjö museum medfinansiering för evenemanget. Nyttan tillfaller många och arrangören har beskrivit i sin ansökan hur evenemanget ska genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald och uppfyller därmed kriterierna för benämningen ”Det goda evenemanget”. Läs mer på vår hemsida astridlindgrenshembygd.se/evenemang/ .

 

Mål

Handens kunskap: Workshop 27/6+15/8

Projektperiod
2018-06-27 – 2018-08-15
Temaområden
Det goda evenemanget
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Eksjö museum