Eksjö Klimat Framtidsveckan 2012 Eksjö

Projektet är ett delprojekt.

Projektet går ut på att visa upp klimatnätverkets och Naturskyddsföreningens arbete utåt. Att öka förståelsen och engagemanget i hållbarhetsfrågorna. Detta görs kontinuerligt men får genom Framtidsveckan ett extra sammanhang och tyngd.

Aktiviteter under veckan:
– Information om vikten av att äta rätt, som t.ex. att undvika jätteräkor
– Information om plaster och felaktig användning av plaster.
– Föredrag om samhällsutvecklingen som varit enastående men delvis vilat på ett skakigt fundament. Föreläsaren går igenom vad som i grunden är ohållbart och visar vägar för såväl individ som samhälle genom krisen. Särskilt beskrivs hur den lokala anpassningen kommer att bli.
– Föredrag av Folke Gunther, systemekolog, som tidigare arbetat som lektor vid Lunds universitet: ”Kan biokol återställa klimatbalansen? Vilka är förutsättningarna”
– Föredrag om solstormarnas betydelse för miljön och för jordens klimat.

Resultat
949 personer deltagare/personliga möten. Aktiviteterna omnämndes 19 gånger i media.
Vårt stora projekt om biokol var bara inledningen till något som skulle växa fram hos politiker, myndigheter och allmänheten

Mål

Syfte: En ökad kunskapsnivå som leder till en ökad medvetenhet om vikten av att ställa om till ett hållbart samhälle

Kvantitativa mål:
– 160 deltagare/personliga möten

– att media ska bevaka och omnämna aktiviteterna 10 ggr
– att skicka minst 100 personliga inbjudningar till nyckelpersoner (sm uppmanas sprida det vidare i sina nätverk)

 

Eksjö Klimat Framtidsveckan 2012 Eksjö

Projektperiod
2012-02-10 – 2012-06-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/52
Temaområden
Framtidsforum
Geografiskt område
Eksjö
Projektägare
Eksjö Klimatnätverk