Drift

LAG Astrid Lindgrens Hembygd ska driva leaderprogrammet (inom ramen för landsbygdsprogrammet i programperioden 2007-2013).

För att genomföra programmet och uppnå målsättningar med sin leaderstrategi behövs ekonomiska resurser för LAG:s operativa verksamhet.

Resultat
Leaderplanen är genomförd och utvärdering och slutrapport presenteras separat.

Mål

Projektet ska bidra till att målsättningarna/indikatorerna i leaderplanens 4 insatsområden.
”Framtidsforum”, ”Långsiktig entreprenörskapsutveckling”, ”Småskalig företags- och branschutveckling” och ”Projektrådgivning och projektutveckling” nås.

Målgrupp: Organisationer och privatpersoner i Astrid Lindgrens Hembygd som kan och vill bidra till att leaderplanens målsättningar uppfylls.

 

Drift

Projektperiod
2008-08-27 – 2014-03-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-204
Temaområden
Drift
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd