Dramatiserade stadsvandringar 2012

Projektet är ett delprojekt.

Den dramatiserade stadsvandringen kan ses bygga på tre delar. Den första delen handlar om att forska i lokalhistoriska källor, sammanställa materiell och av detta skriva manus samt samla material för att berätta om Vimmerbys historia för teatergruppen.

Den andra delen av projektet handlar om att läsa in, tolka och bearbeta manus. Under den andra delen är hela teatergruppen iblandad och väntas träffas i snitt en gång i veckan under vårterminen. Under den andra delen av projektet tar vi även fram rekvisita, kläder och dylikt som behövs inför vandringen.

Tredje delen av projektet är själva uppvisningsdelen då komedianterna genomför de dramatiserade stadsvandringarna inför publik.

Resultat
Projektets mål var att skapa en återkommande aktivitet som lockar så väl Vimmerbybor som turister. En aktivitet som bidrar till en levande stadskärna. Detta mål har uppnåtts.

Önskemål om att aktiviteten skall pågå under en längre tid finns. Detta är dock inte möjligt i dagsläget då vi inte ser det som möjligt att hitta skådespelare som uppträder hela sommaren utan ersättning.

Utan finansiering utifrån finns inte någon möjlighet att utöka detta evenemang.

Mål

Vimmerby är en spännande stad med en historia att värna om och lyfta fram, även för dem som inte läser i historieböckerna. En dramatiserad stadsvandring inte bara roar och lyfter upp stadens kulturutbud, den medvetandegör och folkbildar samtidigt.

Vi vill nå ut till människor boendes i närmiljö såväl som besökare i staden. Dessa vill vi roa och samtidigt låta ta del av en liten bit av vår stads historia. Man kan se det som en typ av lättsam folkbildning som förhoppningsvis kan skapa känsla och intresse för staden.

Vi vill att turister som bevistar våra stadsvandringar ska känna sig berikade och nöjda med sin vistelse i området.

I projektet vill vi även uppnå folkbildning inom teatergruppen, som arbetar fördjupat med historiska karaktärer och miljöer under en längre tid.

Målgrupp:
En så stor målgrupp som möjligt. Alla oavsett ålder och historiskt intresse ska få ut något av vandringen. Vi försöker även anpassa vandringen för dem som har svårt att ta sig fram.

Dramatiserade stadsvandringar 2012

Projektperiod
2012-02-14 – 2012-08-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/49
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Vimmerby
Projektägare
Sällskapet Komedianterna