Digital dokumentation

Projektet är ett delprojekt.

Filma och dokumentera seminarium som pågår i Astrid Lindgrens hembygd under hösten 2012.

Resultat
Vi har filmat och dokumenterat seminarierna. Vi har fått positiv respons från deltagarna vid seminarierna och många tankar om hur vi kan arbeta för att utveckla vår bygd. Genom att dokumentera/filma kan många fler at del av seminarierna och man gå tillbaka och lyssna en gång till när man behöver en uppdatering.

Mål

Filma fyra semiarium och distribuera till fler intresserade

Digital dokumentation

Projektperiod
2012-09-01 – 2012-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/76
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Emilkraften ekonomisk förening