Det goda evenemanget

Projektet vill genom att främja en bra evenemangskultur bidra till en attraktiv landsbygd. Projektet syftar till att skapa fler och bättre evenemang i hela Astrid Lindgrens hembygd.

Evenemang som är öppna för alla och som ger människor upplevelser som berör och berikar stärker attraktiviteten på landsbygden. Att vara med och skapa ett evenemang är en möjlighet för föreningar och enskilda individer att växa och utvecklas som människor. Människor behöver vara en del av en meningsfull helhet för att må bra.

Aktiviteter: Sprida kunskap om evenemangens betydelse, erbjuda rådgivningssamtal, utbilda föreningar att bli bättre arrangörer samt bjuda in till möten, föreläsningar och studieresor.

Målgruppen för projektet: Alla organisationer/föreningar och företag som erbjuder och som i framtiden vill erbjuda publika evenemang.

Att det händer saker på landsbygden är en viktig del i landsbygdens attraktivitet. En bra evenemangskultur kan bidra till möjligheterna att attrahera nya invånare, och få invånare att trivas och stanna kvar vilket i sin tur även underlättar företagens möjlighet att rekrytera. Evenemangskulturen spelar också en stor roll i föreningslivets utveckling, både i form av inkomstbringande verksamhet och för medlemmarnas möjlighet att växa och utvecklas som människor. Den enskilda individen kan genom evenemangen ta del av kunskap och upplevelser, bli en del av en meningsfull helhet samt möta nya människor och bilda nätverk. Som en del i Astrid Lindgrens Hembygds strävan efter att utveckla föreningslivet vill vi genom det här projektet skapa fler och bättre evenemang i hela Astrid Lindgrens Hembygd, som omfattar sex kommuner och flera tusen föreningar. I området vill vi etablera ”det goda evenemanget” och göra begreppet till en kvalitetsstämpel. Det goda arrangemanget innebär bl a för arrangören:
– delaktighet och engagemang hos de aktiva
– attrahera nya medlemmar
– nya nätverk
– utveckling av jämställdhet, mångfald och hållbarhet
– bättre resiliens
– en bättre ekonomi
– större goodwill för besökaren
– en upplevelse som berör och utvecklar
– ny kunskap
– nya möten
– engagemang och förståelse för jämställdhet, mångfald och hållbarhet
För att utveckla det ’goda evenemanget’ i vårt område kommer vi anställa en kompetent projektledare som kan sprida kunskap om evenemangets betydelse och utbilda föreningar och företag att bli bättre arrangörer och att genomföra bättre evenemang. Under projekttiden kommer vi att erbjuda enskilda rådgivningssamtal med arrangörer, bjuda in till möten med flera aktörer, arrangera gemensamma studiebesök, bjuda in föreläsare och skapa nätverk mellan olika föreningar för erfarenhetsutbyte och nya samarbeten mm. Projektledare har den digitala evenemangskalendern ’Allt som sker’ till sitt förfogande. En plattform där evenemangen kan marknadsföras som samtidigt kan fungera som ett verktyg för uppföljning. Kalendern utvecklas parallellt i ett separat systerprojekt.

Mål

Målet med projektet är att genomföra en rad kompetenshöjande insatser såsom föreläsningar och studieresor samt rådgivningssamtal för evenemangsarrangörer.

Det goda evenemanget

Projektperiod
2017-01-01 – 2018-12-31
Status
Avslutat
Diarienummer
Jnr 2016-7458
Temaområden
Utvecklat föreningsliv
Geografiskt område
Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Astrid Lindgrens Hembygd