Leadercheck: Eksjö Södra IK

Föreningen Eksjö Södra IK har beviljats en leadercheck inom paraplyprojekt Förädlade lokala resurser för delaktiviteten: Läger som en del av utvecklingen av den lokala besöksnäringen.
Syfte med delaktiviteten är att bli proffsigare inom sin förening, att utveckla kvalitén i verksamheten för att locka till sig fler deltagare. Delaktiviteten syftar till kunskapsutveckling genom studiebesök och marknadsföringsresor. Vidare vill man påbörja samverkansarbete med andra aktörer inom föreningslivet och besöksnäringen för att gemensamt bli starkare på arrangörskap och på att ta fram nya event.

Mål

Målet är att utveckla ett ungdomsläger för kastgrenar inom friidrott för åldern 10-15 år i Eksjö och skapa en produkt kring detta. För att nå målet vill projektet undersöka hur andra arrangörer genomför sina event genom studiebesök samt jobba med marknadsföring.

Leadercheck: Eksjö Södra IK

Projektperiod
2019-02-04 – 2019-08-31
Status
Pågående
Diarienummer
2018-196
Temaområden
Paraplyprojekt Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Eksjö Södra IK