Delaktighet=Rätt

Projektet är ett delprojekt.

Under Framtidsveckan planerar vi att visa filmen ”My name is Khan” på Valhall i Hultsfred för att uppmärksamma filmens budskap inom integration, mänskliga rättigheter och solidaritet. På lördagen kommer föreläsare, skrivent och debattör Fazeela Selberg att föreläsa om temat mänskliga rättigheter och som avslutning ha en workshop.

Vi planerar att bjuda på en orientalisk middag med mat från olika länder samt vi kommer att ha en utställning om vad vi har gjort under projektets tid. Familjer till deltagarna kommer att vara engagerade.

Resultat
Vi kunde nå flera personer som tillhör vår målgrupp (Ungdomar mellan 15 – 25 år)

En ökad förståelse för socialt ansvar i samhället.

En nyanserad bild om rökningsproblem och konsekvenser i tredje världen.

Känsla av sammanhang bland våra deltagare som var med och hjälpte till att samordna öppet hus och filmvisningen.

Mål

Öka delaktighet och förståelse i samhället både ideellt och inom det politiska livet.Målgruppen är ungdomar med invandrarbakgrund mellan 15 – 25 år.

Målet med delaktighet=rätt är att motivera ungdomar ur den arabisktalande gruppen i Hultsfred, att utifrån egna premisser delta i samhället. Tanken är att processen som startar bland ungdomarna ska generera en eftereffekt som även kan inspirera deras familjer och det närmasta lokalsamhället. Som verktyg kommer ungdomarna att ges möjlighet att tillägna sig kunskap om det politiska systemet i Sverige och vilka möjligheter det finns att engagera sig ideellt enligt deras specifika intressen. Genomgående ska de få utrymme att ge uttryck för egna tankar och frågeställningar, vilket i sin tur kommer att styra projektet i den riktning som krävs för att det ska kännas meningsfullt för dem att delta.

Delaktighet=Rätt

Projektperiod
2011-02-01 – 2011-05-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/33
Temaområden
Framtidsforum
Geografiskt område
Hultsfred
Projektägare
Föreningen Pegasus