Delaktighet genom skaparglädje

Projektet är ett delprojekt.

Projektet kommer att starta efter årsskiftet. Den första delen av våren kommer fältkonstnären ägna sig åt en uppsökande verksamhet. En mötesplats för projektet kommer att skapas i Röda Korsets lokaler i Virserum. Kontakter kommer också tas med de barn och ungdomar som ingår i målgruppen. Detta sker genom närvaro på Röda Korsets möten, där fältkonstnären också träffar familjerna, och i skolan. Ett antal träffar kommer genomföras där målet är att tillsammans arbeta med olika skapande metoder och teman. Under denna tid kommer också fältkonstnären arbeta fram metoder som fungerar och som i framtiden kan användas i konsthallens verksamhet. Inom konsthallen ordinarie verksamhet kommer den Öppna Verkstaden som är öppen för alla barn och ungdomar fortsätta sitt arbete. Under den senare delen av våren kommer dessa två grupper att arbeta gemensamt. Som avslutning kommer en utställning skapas

Resultat
Projektet genomfördes enligt planen med en viss fördröjning

Mål

Locka fram kreativiteten och glädjen hos varje deltagare
Föda delaktighet och ger en möjlighet för barn och unga som befinner sig utanför att känna tillhörighet. Skapa en möjlighet för unga att möta andra unga.

Delaktighet genom skaparglädje

Projektperiod
2012-01-20 – 2012-10-30
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/54
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Virserum
Projektägare
Virserums Konsthall