Cykla i filmlandskapet Småland

Bakgrund: Eldåker & Engqvist AB beskriver sig som två entreprenörer med hjärtat i nordöstra Småland som vill skapa en hållbar cykeldestination i gränstrakterna mellan Eksjö och Vimmerby kommuner. Cykla i filmlandskapet Småland ska ta fram cykelturer mellan inspelningsplatserna Katthult, Bullerbyn och Filmbyn Småland med utgångspunkt från Mariannelund. De världskända varumärken och de tydliga turistströmmarna samt att det idag finns befintliga cykelvänliga vägar är därmed utgångspunkten. Vidare vill projektet ta fram en cykelkarta, som blir både digital och analog. På kartan märks boendemöjlighet, matställen och intressanta platser längs cykelturerna ut. Cykelturerna kommer att kvalitetssäkras av Eksjö Cykelklubb och Storebro IF:s cykelgrupp och tanken är att ta fram en modell för hur cykelleder enkelt kan skapas i andra delar av området: Runt Bellen och Mycklaflon, i Albert Engströms Hult, natursköna Djursdalabygden, mat- och gårdsbutiksrunda i Karlstorps och Kråkshult etc. Det långsiktiga målet är ”ett smörgåsbord av cykelturer”. I projektet ska också ett kontaktnät med och mellan boendeanläggningar och privata stuguthyrare, caféer, matställen m flera etableras, med målet att entusiasmera fler att våga satsa på besöksnäringen.

Syfte: Det övergripande syftet med projektet är att stärka besöksnäringen och cykelturismen i gränstrakterna mellan Eksjö och Vimmerby kommuner och genom detta främja den lokala ekonomin. Syftet är också att genom att lyfta fram cykeln som transportmedel bidra till en bättre folkhälsa.

Aktiviteter: I projektet ingår projektledning, marknadsföring, med bl a ny grafisk profil för destinationen, framtagande av kartor och skyltar över turerna samt evenemang för att synliggöra. Vidare ingår byggande av nätverk, kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

Motivering: Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin och målet Förädlandet av lokala resurser, då projektets ska utveckla besöksnäringen genom att en cykeldestination i gränstrakterna mellan Eksjö och Vimmerby kommuner skapas. Insatsen syftar till stärkt lokal ekonomi genom företagsutveckling i området.

Nyttan av projektet tillfaller aktörer i hela området som på något sätt arbetar inom besöksnäringen, såsom boendeanläggningar, stuguthyrare, vandrarhem, restauranger, kafé och butiker som gynnas av att fler människor besöker området. Med fler cykelturister i gränslandet mellan de två länen skapas också möjligheter för nya verksamheter.

Mål

Målet är att skapa cykelturer i Filmlandskapet Småland samt att bygga upp ett nätverk för att kunna erbjuda besökare en hållbar och attraktiv helhetsupplevelse.

Cykla i filmlandskapet Småland

Projektperiod
2020-01-01 – 2021-06-30
Status
Pågående
Diarienummer
jnr: 2019-4470
Temaområden
Förädlade lokala resurser
Geografiskt område
Eksjö kommun
Projektägare
Eldåker & Engqvist AB