Cp-Trottoaren

Projektet är ett delprojekt.

Hela projektet går ut på att samla kunskap och knyta kontakter inom området handikapp, tillgänglighet och bemötande. Vi tycker att tillgänglighet är en viktig faktor för att hembygden ska leva vidare. Det är viktigt att man bemöter människor rätt i samhället annars blir det utanförskap och det medför dåligt självförtroende och i vissa plan tillför det även mobbing.

Resultat

Genom att åka på en konferens i Sölvesborg har vi knutit ihop många användbara kontakter allt från personer med funktionshinder till högt uppsatta politiker. I framtiden kommer vi att följa upp med fler konferenser för att se hur arbetet har fortskridit på de olika orter vi kommer ifrån och även samarbeten är på tal.I framtiden hoppas vi på att kunna vara med i ett större samarbete och kunna bidra med vår kunskap och erfarenhet vi har och göra events för att få folk informerade om hur samhället är uppbyggt och hur vi alla kan göra ett tillgängligt samhälle år alla.

,

Mål

Syfte och mål

Projektet handlar om att förkovra sig och knyta värdefulla kontakter inom området handikapp, tillgänglighet och bemötande. Projektledarna ska delta i konferens om tillgänglighet.

Målgrupp

Målgruppen för projektledarna är hemmakommunen Hultsfred men också andra kommuner i landet

Cp-Trottoaren

Projektperiod
2009-03-04 – 2009-05-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-205/1
Temaområden
Småskalig företags- och näringslivsutveckling
Geografiskt område
Hultsfred
Projektägare
CP Trottoaren
Kontaktpersoner
Robert Einarsson
0495-69634
robban.einarsson@cptrottoaren.se
Sonny Persson
0495-69634
sonny.persson@cptrottoaren.se