Brevet Alltsomsker

Projektidén handlar kort om att modernisera och öka användandet av nyhetsbrevet/nyhetsforumet Brevet Hemifrån.

Nuvarande form för Brevet Hemifrån har sin grund i det elektroniska nyhetsbrev till utflyttade som Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd tillsammans med kommunerna skapade under LEADER II-perioden. Syftet då var att på ett enkelt sätt kunna hålla utflyttade informerade vad som händer i hemkommunen för att stimulera in- och återflyttning.

Under Leader+-perioden använde samtliga 4 kommuner i leaderområdet nyhetsbrevet och det växte fram ett önskemål och behov av att modernisera brevet, bland annat genom en gemensam portal som fick namnet Brevet Hemifrån. Portalen skulle på ett mer överskådligt sätt spegla vad som hände i hela leaderområdet vad gäller kulturutbud, jobb, bostäder mm..

Sedan dess har det hänt mycket i omvärlden, dels vad gäller vårt sätt att kommunicera via Internet med intåget av sociala medier mm, dels så har de kommunala organisationerna och vilka som producerar information om respektive kommun förändrats. I skrivande stund är numera Hultsfreds och Eksjö kommuner mycket aktiva användare av Brevet Hemifrån medan Vimmerby och Oskarshamns kommuner inte gör det.

Sammantaget finns det dock ett intresse från kommunerna och från Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd att på nytt utveckla Brevet Hemifrån så att det anpassas till nya tider och så att samtliga kommuner på nytt marknadsför hela området.

I leaderplanen för innevarande period, där alla kommuner varit delaktiga, framhävs vikten av gemensam marknadsföring och att just Brevet Hemifrån utvecklas.

Resultat
projektet genomfördes enligt planen

Mål

Syfte:
Att göra brevet hemifrån enklare att använda för skribenterna och att göra det mer anpassat till ny internteknik och nya sociala media

Mål:
En modernare plattform för brevet hemifrån
Vimmerby och Oskarshamns kommuner ansluter sig till Brevet hemifrån
Bibehålla och öka läsekretsen

Brevet Alltsomsker

Projektperiod
2010-02-01 – 2012-08-31
Status
Avslutat
Diarienummer
L01-222
Temaområden
Långsiktig entreprenörskapsutveckling
Geografiskt område
Leaderområdet i Astrid Lindgrens Hembygd
Projektägare
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd